Monthly Archives: April 2017

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Op het eerste gezicht lijkt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de ideale oplossing voor de invulling van een arbeidsrelatie waarvan de verlenging (nog) niet zeker is. Bijvoorbeeld om eerst eens de kat uit de boom te kijken. Een arbeidscontract kan voor een welomschreven beperkte tijdsduur worden gesloten, zoals een aantal maanden. Het kan echter ook worden gesloten voor de duur van een project of de duur van de afwezigheid van de werknemer die wordt vervangen. Voorwaarde is steeds dat het aflopen ervan niet door partijen zelf tussentijds kan worden beïnvloed.

Let op dat het proeftijdbeding op straffe van nietigheid schriftelijk moet zijn aangegaan en nooit langer dan een maand mag zijn bij een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar. Een andere valkuil is de stilzwijgende verlenging na het aflopen ervan, waardoor dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven gelden en opzeggen lastiger kan worden. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt in ieder geval van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien verlenging plaatsvindt na het verstrijken van een periode van drie jaren of zodra gedurende die periode de arbeidsovereenkomst al dan niet stilzwijgend voor de vierde keer is verlengd. Ten slotte wordt vaak vergeten dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd als dit niet van tevoren uitdrukkelijk overeen is gekomen.

Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is bij uitstek de plek om op het eerste oog onschuldige huisregels in vast te leggen. Denk aan de wijze waarop verlofdagen worden vastgesteld. Het wettelijke uitgangspunt is dat u als werkgever aan het opnamevoorstel van de werknemer bent gebonden indien u bij vergissing niet tijdig daarop reageert. In het arbeidsregelement kunt u van dit systeem afwijken door voorafgaande toestemming verplicht te stellen. Denk ook aan de autoregeling indien u aan uw werknemer als deel van de arbeidsbeloning een auto van de zaak ter beschikking heeft gesteld. Het ontbreken van een dergelijke regeling en het doorlopen van de kosten hiervan laten zich vooral voelen indien uw werknemer voor langere tijd uitvalt, bijvoorbeeld bij ziekte of een arbeidsconflict. Vergeet tot slot niet in uw arbeidsovereenkomsten het arbeidsreglement integraal van toepassing te verklaren.

Arbeidsovereenkomsten die voorzien zijn van alle mogelijke toeters en bellen en ook nog eens voldoen aan de wet zijn een geschenk voor alle betrokkenen, te weten werkgever, werknemer, advocaten en rechters. Niet alleen schept het voor de contractspartijen helderheid. Ook bent u dan beter voorbereid als het dan toch onverhoopt komt tot een arbeidsrechtelijk conflict. U vergroot daarmee aanzienlijk de kans dat u daaruit met zo weinig mogelijk kleerscheuren tevoorschijn komt. Een goed doortimmerd pakket van tevoren overeengekomen arbeidsrechtelijke voorwaarden zal zich met andere woorden gegarandeerd terugverdienen.

Processen begeleiden binnen een organisatie

Vooral bij uitbreidingen en nieuwe onderdelen in de onderneming is het niet altijd mogelijk de juiste expertise en vooral de juiste ervaring te vinden binnen het bedrijf zelf.


Maar een nieuwe persoon om een bepaald proces te begeleiden, daar kunnen ook nadelen aan verbonden zijn.

Het inbrengen van een procesbegeleider door Adinterim-Wbo.nl voor bijvoorbeeld het construeren en in gebruik nemen van een nieuwe Productiestraat. Een belangrijke factor bij de overwegingen een procesbegeleider binnen te brengen is de ervaring. Wanneer de markt vraagt om nieuwe producten en het bedrijf heeft het kapitaal voor de aankoop van de benodigde machines, dan is daarmee de eerste stap genomen. Maar de ervaring met het nieuwe product is natuurlijk niet aanwezig. Dat kunt u op twee manieren oplossen. Speel het spel zoals het binnenkomt en doe de ervaring op met vallen en opstaan, of huur de ervaring in.

Een procesbegeleider krijgt per definitie een tijdelijke aanstelling of heeft een projectcontract.
Hoewel de functionaris een leidinggevende rol zal spelen hoeft niemand bang te zijn zijn positie, opgebouwd door de jaren heen, te verliezen. De procesbegeleider doet zijn werk, bouwt de machines en apparaten op tot een productielijn en leert uw eigen medewerkers er mee om te gaan. Daarbij komen ook de meer belangrijke aspecten voor de markt aan bod, zoals kwaliteitscontrole en het laag houden van productiekosten.
Wanneer de procesbegeleider en zijn opdrachtgever, het bedrijf, het met elkaar eens kunnen worden over een tijdslimiet op de aanstelling, hoeft dat geen probleem te zijn.

Wat wel een probleem kan zijn is een concurrentiebeding. Bij de zoektocht naar een goede procesbegeleider in het voorbeeldgeval, is uw keuze beperkt. U hebt iemand nodig die de kennis en ervaring heeft in het omgaan met de bedoelde machines, maar die persoon heeft die ervaring opgedaan bij een ander bedrijf of bij andere bedrijven, uw toekomstige concurrenten. De procesbegeleider moet ook na het vervullen van zijn overeenkomst bij u weer aan de slag, en wel bij een mogelijk, toekomstige concurrent!

Een verbod om te gaan werken bij een concurrent, die u missiën wel af kunt dwingen bij werknemers en zelfs bij voormalige werknemers is in dit geval onmogelijk. Het is juist die ervaring die de procesbegeleider nodig heeft om zijn werk te kunnen doen.
Daarom is het heel erg belangrijk goede afspraken te maken met de persoon in kwestie, of met zijn onderneming.


In de meeste gevallen zal een procesbegeleider een gespecialiseerde zelfstandig ondernemer zijn die al eerder met die riemen geroeid heeft.
Hij zal dan beschikken over de juiste overeenkomsten en contracten, en in goed overleg moet duidelijk worden welke daarvan voor u het beste past.

Mocht u te maken hebben met een vakman die net voor zichzelf begint, schakel dan gerust een advocaat in, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, die u kan helpen de juiste overeenkomst op te stellen.

Vergeet daarbij niet de voordelen van deze investeringen.
U kunt met een goede procesbegeleiding sneller het productieproces op gang helpen en sneller producten maken van een betere kwaliteit. De onkosten kunnen dus sneller terugverdiend worden. Stel gerust een goede procesbegeleider aan, wanneer dat nodig is, maar doe het wel in overleg en onder de juiste voorwaarden.