Monthly Archives: February 2018

Scheiding

Notaris nodig bij een scheiding?

U gaat scheiden vanwege een gestrand huwelijk er zal dan in deze emotionele periode veel geregeld moeten worden. Een hoop mensen hebben geen enkel idee wat ze hiervoor allemaal moeten regelen. Het is duidelijk dat er in financieel oogpunt een hoop geregeld en vastgelegd moet gaan worden. Zo zullen bijvoorbeeld de gemeenschappelijk goederen verdeeld moeten gaan worden. Voor een aantal van deze goederen geldt dat deze zelf verdeeld kunnen worden. U kunt hier denken aan de inboedel en auto’s. Waarschijnlijk zult u vanuit de directe omgeving veel steun en goed bedoelde adviezen krijgen. Maar naast de diverse zakelijk aspecten die komen kijken bij een scheiding spelen emoties vaak ook een grote rol. Het wordt dan lastig om helder naar deze aspecten te blijven kijken. Het is dan verstandig om de scheiding te laten begeleiden door een deskundige zoals de echtscheidingsnotaris. Deze is onpartijdig en kan daardoor goed omgaan met de emoties rondom een scheiding en is opgeleid om de zakelijke aspecten goed te regelen.

Rol van de notaris bij een scheiding

Een echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het geven van adviezen aan mensen die besloten hebben om te gaan scheiden. Zo kan de notaris u helpen voor het vinden van ene passende oplossing die passend is bij uw situatie maar die ook in lijn is met de daarvoor geldende regels. Hij kan u begeleiding tijdens uw scheiding bij de regelingen van alle praktische en juridische zaken. Over de omgangsregelingen met de kinderen kan hij jullie ook adviseren. Zo kan hij hulp bieden bij de opstelling van het ouderschapsplan. Verder zal hij ook de verdere zakelijke afhandeling van de scheiding regelen zoals bijvoorbeeld de hypotheek aanpassen en het huis verdelen. Volgends de wet is er zelfs een bemiddeling van de notaris noodzakelijk voor de verdeling van bepaalde zaken. Dit heeft onder andere betrekking op onroerende goederen en aandelen. Er zal dan een akte van verdeling vereist zijn die door een notaris opgesteld dient te worden. Daarnaast worden conflicten en verwarring voorkomen wanneer alles goed vastgelegd wordt.

Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden dan is een van de belangrijkste aspecten die geregeld moet worden de zorgen voor de kinderen. De afspraken die hierover gemaakt worden zullen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan dient samen opgesteld worden voor uw minderjarige kinderen. Dit bevat afspraken over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Dit is wettelijk verplicht van geregistreerde en gehuwde ouders. Dit is ook van toepassing voor ouders die samenwonen en gezamenlijk gezag hebben. Daarnaast wordt ook aanbevolen om andere afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan wat voor u als ouders belangrijk is in de opvoeding, de invulling over straffen en bepaalde huisregels. Ook kan erin opgenomen worden hoe het contact moeten lopen met de beide families. Een element van het ouderschapsplan is ook de omgangsregeling of de zorgregeling. Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben over de kinderen wordt er een zorgregeling afgesproken. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt over de verdeling van de opvoedingstaken en zorgtaken.

Zakelijke afhandeling

Een scheiding kan ook tot gevolgen leiden wanneer u een onderneming heeft. Er komt dan ook een hoop kijken bij de zakelijke afhandeling van een scheiding. Het is meestal lastig voor beide partners om tot een passende oplossing te komen als het gaat over de verdeling van het zakelijke vermogen. Zo zal er bijvoorbeeld overeenstemming bereikt moeten worden over de waarde die het bedrijf heeft, het verdelen van het pensioen en wie de onderneming overneemt. Het is daarom hierbij ook verstandig om een gespecialiseerd persoon in te schakelen zodat de bedrijfsbelangen nagestreefd worden. Op deze manier zal er met een onafhankelijke blik gelegen worden uw onderneming en scheiding.