Monthly Archives: April 2021

Benieuwd met welke zaken een mediator kan helpen? Wij hebben het antwoord!

Een mediator Almere kan je helpen bij een scheiding of een groot conflict. Sommige zaken zijn lastig zelf op te lossen. Een mediator kan een uitkomst zijn om regelingen te treffen bij scheidingen en onderling afspraken te maken bij scheidingen. De mediator Utrecht dient echter als rol van bemiddelaar op zich te nemen. De partijen blijven baas over de beslissingen en kiezen uiteindelijk wat het beste bij hen past. Tijdens een procedure zoals scheiding worden er gesprekken tussen alle betrokken partijen vormgegeven met een passende gespreksstructuur waardoor de kans op conflicten wordt verkleint. De partijen leren vanuit meerdere perspectieven naar een oplossing te zoeken. Mediation kan goed uitkomen als ieder van jullie op zoek is naar een win win situatie waarbij er zo min mogelijk nadelen worden gevormd door onderling duidelijke afspraken te maken.

Echtscheidingsbemiddeling

Op een fijnere manier scheiden doe je met mediator Utrecht. Er worden zowel met de partners als kinderen onderling gesprekken gepland. Een scheiding wordt met mediation dus een stuk overzichtelijker. Tevens is mediation goedkoper dan een advocaat. Hier kun je tevens ook rechtsbijstand bij aanvragen als je over een laag inkomen beschikt. De mediator stelt een soort overeenkomst op waarin afspraken worden nagelopen. Dit kunnen middelen, geld en omgangsregelingen met de kinderen betreffen. Ook eventuele partner en kinderalimentatie die de partner moet betalen wordt besproken. Van heftige emoties die bij een scheiding komen kijken leert de mediator om logisch te denken over de belangen van beide partijen. Na een scheiding is het soms erg zoeken hoe alles verder moet. Ook zeker omdat een groot deel van het gezamenlijk inkomen wegvalt. Schulden en bezittingen worden verdeeld en vastgelegd in een afsprakenplan. Dit hangt uiteraard af of men in gemeenschap van goederen is getrouwd of dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

Intake en alles in kaart brengen

Tijdens een intake gesprek brengt de mediator de achtergrond in kaart van alle betrokkenen en kan hierop inspelen tijdens het bemiddelingsproces. Een intake gesprek maakt ruimte om problemen en conflicten te bespreken en in kaart te brengen. Hoe beter de problemen zijn geformuleerd, hoe sneller en effectiever de mediator kan bemiddelen. Het is van belang een oplossing te vinden waar alle betrokkenen blij van worden, vaak is het lastig. De conflicten worden minder als de partijen goed met elkaar communiceren en elkaars frustraties en zorgen openlijk naar elkaar uitspreken. Er wordt op deze manier een goede vorm van samenwerken bereikt.

 

Denken in oplossingen en afspraken vastleggen

Alle vormen die een mediator toepast zijn effectief, overzichtelijk en oplossingsgericht handelen. Het belang van oplossingen is dat beide partijen ook iets in deze oplossingen kunnen zien. Het tegemoet komen van je partner en andersom staat hierbij centraal. Indien jullie akkoord gaan met een middenweg, dus een goede oplossing wordt deze vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Tevens kan de mediator alle papieren van de scheiding doorsturen naar de rechtbank waarbij de rechter binnen een redelijk termijn de uitspraak doet over de scheiding.