Monthly Archives: April 2022

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap is een term die wordt gebruikt om het eigendom en de bezittingen van een overleden persoon aan te duiden. Wanneer iemand overlijdt, wordt n nalatenschap via een gerechtelijke procedure verdeeld onder de erfgenamen van de overledene. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, en het is belangrijk dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. In dit artikel zullen we bespreken wat een nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden.

Onroerende en roerende goederen

Een nalatenschap bestaat uit zowel onroerende als roerende goederen. Onroerend goed omvat grond, gebouwen en inrichting. Tot de persoonlijke bezittingen behoren geld, aandelen, obligaties, sieraden, meubelen en auto’s. De waarde van een nalatenschap wordt bepaald door de activa, passiva en schulden.

Erfgenamen

Wanneer iemand overlijdt, doorloopt het nalatenschap een proces dat het testament heet. Successie is de wettelijke procedure voor de verdeling van de bezittingen van een overleden persoon onder zijn erfgenamen. Dit wordt ook wel gezien als de afwikkeling van het nalatenschap. De rechtbank benoemt een beheerder om toezicht te houden op de afwikkeling van het nalatenschap.

De beheerder verzamelt de bezittingen van het nalatenschap en betaalt eventuele schulden of belastingen die de overledene verschuldigd is. Zodra alle schulden zijn betaald, verdeelt de beheerder de overblijvende bezittingen onder de erfgenamen volgens het testament of volgens de wetten van de staat als er geen testament is.

Verdeling van het nalatenschap

Als er geen testament is, wordt het alles verdeeld volgens de staatswet. De echtgenoot en kinderen van de overledene erven doorgaans als eersten de goederen van het nalatenschap. Als er geen echtegenoot/echtgenote of kinderen zijn, gaat het nalatenschap naar de ouders van de overledene. Als er geen ouders meer in leven zijn, wordt het nalatenschap verdeeld onder de broers en zussen. Andere familieleden kunnen recht hebben op een deel van het nalatenschap als er geen overlevende echtgenoten, kinderen, ouders of broers of zussen zijn.

De verdeling van een nalatenschap kan een ingewikkeld proces zijn. Het is belangrijk is dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. Het erfrecht is complex, neem daarom vooral een kijkje op https://www.westlandpartners.nl/ om te kijken wat er allemaal onder het erfrecht valt.

In dit artikel hebben wij besproken wat het nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden. Daarnaast is ook kort de erfopvolging en het intestaat besproken.