Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap is een term die wordt gebruikt om het eigendom en de bezittingen van een overleden persoon aan te duiden. Wanneer iemand overlijdt, wordt n nalatenschap via een gerechtelijke procedure verdeeld onder de erfgenamen van de overledene. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, en het is belangrijk dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. In dit artikel zullen we bespreken wat een nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden.

Onroerende en roerende goederen

Een nalatenschap bestaat uit zowel onroerende als roerende goederen. Onroerend goed omvat grond, gebouwen en inrichting. Tot de persoonlijke bezittingen behoren geld, aandelen, obligaties, sieraden, meubelen en auto’s. De waarde van een nalatenschap wordt bepaald door de activa, passiva en schulden.

Erfgenamen

Wanneer iemand overlijdt, doorloopt het nalatenschap een proces dat het testament heet. Successie is de wettelijke procedure voor de verdeling van de bezittingen van een overleden persoon onder zijn erfgenamen. Dit wordt ook wel gezien als de afwikkeling van het nalatenschap. De rechtbank benoemt een beheerder om toezicht te houden op de afwikkeling van het nalatenschap.

De beheerder verzamelt de bezittingen van het nalatenschap en betaalt eventuele schulden of belastingen die de overledene verschuldigd is. Zodra alle schulden zijn betaald, verdeelt de beheerder de overblijvende bezittingen onder de erfgenamen volgens het testament of volgens de wetten van de staat als er geen testament is.

Verdeling van het nalatenschap

Als er geen testament is, wordt het alles verdeeld volgens de staatswet. De echtgenoot en kinderen van de overledene erven doorgaans als eersten de goederen van het nalatenschap. Als er geen echtegenoot/echtgenote of kinderen zijn, gaat het nalatenschap naar de ouders van de overledene. Als er geen ouders meer in leven zijn, wordt het nalatenschap verdeeld onder de broers en zussen. Andere familieleden kunnen recht hebben op een deel van het nalatenschap als er geen overlevende echtgenoten, kinderen, ouders of broers of zussen zijn.

De verdeling van een nalatenschap kan een ingewikkeld proces zijn. Het is belangrijk is dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. Het erfrecht is complex, neem daarom vooral een kijkje op https://www.westlandpartners.nl/ om te kijken wat er allemaal onder het erfrecht valt.

In dit artikel hebben wij besproken wat het nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden. Daarnaast is ook kort de erfopvolging en het intestaat besproken.

Scheiden in corona

Een scheiding is voor iedereen een moeilijk thema. Al helemaal in tijden van corona is het lastig. Daarbij is er ook nog eens een krappe woningmarkt die niet meewerkt. Daarnaast moet je dan ook nog eens in een huis moet samen blijven wonen voor een tijd. Wat zijn goede afspraken om te maken tijdens een scheiding en corona?

Scheiden in een tijd met corona

Doordat scheiden in pandemie het niet makkelijker maakt om te scheiden doordat we in onze vrijheden worden beperkt. Daarnaast wil je natuurlijk niemand besmetten tijdens deze pandemie. Voor het proces van scheiden niet makkelijker. Woon je in Ede? Dan kan je kijken naar hulp bij scheiden ede. Wat zijn dan tips die je eventueel kan toepassen mochten jullie nog in één huis samenwonen.

Tips

Hieronder enkele tips die je wel kan gebruiken. Deze hebben positief bijgedragen aan een situatie dat je nog samenwoont in een tijd van coronapandemie:

 • Een scheiding kan natuurlijk veel spanning opleveren, daarom kan het afwisselen van ruimte met elkaar goed helpen. Spreek bijvoorbeeld af dat de een in de woonkamer gaat zitten en de ander boven of de werkkamer. Wel is het handig om hier een tv/computer of dergelijke te hebben zodat het niet verveeld en even geen prikkels van buitenaf krijgt.
 • Mochten er nog jonge kinderen over de vloer zijn, spreek dan af welke ouder de kinderen naar bed brengt. Dit kan je met elkaar afwisselen. De andere ouder zegt een korte “weltrusten” terwijl de partner het verder afhandelt.
 • Als praten lastig is zonder er irritaties uit te halen, het verheffen van je stem of extra spanning spreek dan af met een mediator. De mediator is gespecialiseerd dit zo goed mogelijk te verhelpen.
 • In het weekend kunnen jullie ervoor kiezen om en om ergens anders te verblijven. Dan is er even geen spanning en kan je op jezelf even afspreken met vrienden of dergelijke terwijl de andere partner op de kinderen let als die er zijn.
 • Probeer af te wisselen met kantoor en thuis werken. Werkt de een thuis? Dan is het handig dat de ander op kantoor werkt.

https://www.circles-mediation.nl/

 

Scheiden in Amersfoort: wat staat je te wachten?

Als je gaat scheiden in Amersfoort komt er heel wat op je af. Nu je de moeilijke beslissing hebt genomen een punt te zetten achter je huwelijk moet er van alles worden geregeld. Wonende in Amersfoort kan dat gelukkig wel in de buurt. Kies een goede bemiddelaar of mediator uit en kijk met diegene wat er allemaal geregeld moet worden. Wat dat precies, is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Onder andere of je getrouwd bent onder huwelijke voorwaarden of in gemeenschap van goederen. Hoe dan ook zal de professional jullie helpen om op een zo waardig mogelijke manier een oplossing te zoeken voor alles wat er op je afkomt.

Scheiden Amersfoort: Welke keuze heb ik?

Scheiden Amersfoort kan lastig lijken, vanwege het grote aanbod van scheidingsbemiddelaars. Gelukkig is er een beroepskeurmerk voor een ieder die wil bemiddelen in een scheiding. Zoek daarvoor naar het RFEA -keurmerk. Dan weet je zeker dat je in goede handen bent. Meestal heeft het betreffende keurmerk op hun website staan om aan te geven dat ze geregistreerd staan. Maar je kan ook een registratienummer van een beroepsbeoefenaar aanvragen. Dan kun je zelf controleren of ze ook echt in het register staan. Aan dit register zijn een aantal eisen verbonden. Als je in het register wil staan, is het een vereiste dat je je regelmatig bij laat scholen.

Scheiden in Amersfoort: Waarom heb ik een mediator nodig?

Je gaat scheiden in Amersfoort en weet waar je een mediator in de stad kan vinden. Maar waarom heb je zo’n professional eigenlijk nodig? Natuurlijk is het fijn dat als je gaat scheiden, het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Dat kan een mediator bewaarborgen. Niet alleen is er een buitenstaander die neutraal naar eventuele problemen kijkt die jullie met het scheidingsproces tegenkomen. Scheiden is ook juridisch ingewikkeld, maar de bemiddelaar weet ook hoe dat werkt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er iets geregeld wordt (zoals alimentatie) op een manier die niet realistisch is of zelfs niet mag. De mediator kan zorgen dat je heel wat minder zorgen aan de scheiding overhoudt.

 

 

Benieuwd met welke zaken een mediator kan helpen? Wij hebben het antwoord!

Een mediator Almere kan je helpen bij een scheiding of een groot conflict. Sommige zaken zijn lastig zelf op te lossen. Een mediator kan een uitkomst zijn om regelingen te treffen bij scheidingen en onderling afspraken te maken bij scheidingen. De mediator Utrecht dient echter als rol van bemiddelaar op zich te nemen. De partijen blijven baas over de beslissingen en kiezen uiteindelijk wat het beste bij hen past. Tijdens een procedure zoals scheiding worden er gesprekken tussen alle betrokken partijen vormgegeven met een passende gespreksstructuur waardoor de kans op conflicten wordt verkleint. De partijen leren vanuit meerdere perspectieven naar een oplossing te zoeken. Mediation kan goed uitkomen als ieder van jullie op zoek is naar een win win situatie waarbij er zo min mogelijk nadelen worden gevormd door onderling duidelijke afspraken te maken.

Echtscheidingsbemiddeling

Op een fijnere manier scheiden doe je met mediator Utrecht. Er worden zowel met de partners als kinderen onderling gesprekken gepland. Een scheiding wordt met mediation dus een stuk overzichtelijker. Tevens is mediation goedkoper dan een advocaat. Hier kun je tevens ook rechtsbijstand bij aanvragen als je over een laag inkomen beschikt. De mediator stelt een soort overeenkomst op waarin afspraken worden nagelopen. Dit kunnen middelen, geld en omgangsregelingen met de kinderen betreffen. Ook eventuele partner en kinderalimentatie die de partner moet betalen wordt besproken. Van heftige emoties die bij een scheiding komen kijken leert de mediator om logisch te denken over de belangen van beide partijen. Na een scheiding is het soms erg zoeken hoe alles verder moet. Ook zeker omdat een groot deel van het gezamenlijk inkomen wegvalt. Schulden en bezittingen worden verdeeld en vastgelegd in een afsprakenplan. Dit hangt uiteraard af of men in gemeenschap van goederen is getrouwd of dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

Intake en alles in kaart brengen

Tijdens een intake gesprek brengt de mediator de achtergrond in kaart van alle betrokkenen en kan hierop inspelen tijdens het bemiddelingsproces. Een intake gesprek maakt ruimte om problemen en conflicten te bespreken en in kaart te brengen. Hoe beter de problemen zijn geformuleerd, hoe sneller en effectiever de mediator kan bemiddelen. Het is van belang een oplossing te vinden waar alle betrokkenen blij van worden, vaak is het lastig. De conflicten worden minder als de partijen goed met elkaar communiceren en elkaars frustraties en zorgen openlijk naar elkaar uitspreken. Er wordt op deze manier een goede vorm van samenwerken bereikt.

 

Denken in oplossingen en afspraken vastleggen

Alle vormen die een mediator toepast zijn effectief, overzichtelijk en oplossingsgericht handelen. Het belang van oplossingen is dat beide partijen ook iets in deze oplossingen kunnen zien. Het tegemoet komen van je partner en andersom staat hierbij centraal. Indien jullie akkoord gaan met een middenweg, dus een goede oplossing wordt deze vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Tevens kan de mediator alle papieren van de scheiding doorsturen naar de rechtbank waarbij de rechter binnen een redelijk termijn de uitspraak doet over de scheiding.

Waarom een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering kan vele voordelen hebben te opzichte van een juridisch adviseur. In dit artikel beschrijven we een aantal voordelen en nadelen over het hebben van zo’n verzekering. Voor veel mensen is het een dure grap, maar wanneer je het nodig heb, kan het erg in jouw voordeel werken. 

Voordelen

 • De jaarpremie heb je snel terugverdiend wanneer jij een advocaat nodig hebt. Daarom kiezen mensen er toch voor om deze premie maandelijks te betalen
 • De dekking geldt voor al je gezinsleden, dus iedereen kan er uiteindelijk profijt van hebben.
 • Je kan je polis op maat maken, zodat de polis daadwerkelijk helemaal bij u situatie past
 • Je hebt geen onzekerheid, dat als je een keer een advocaat nodig hebt, je niet voor onvoorziene kosten komt te staan

Nadelen

 • je mag niet je eigen advocaat kiezen. Je krijgt er vaak een toegewezen die beschikbaar is.
 • Je betaald waarschijnlijk jarenlange premie, zonder dat je in een geschil terecht komt. Dit is natuurlijk wel snel terug te verdienen wanneer dat daadwerkelijk gebeurt. 
 • Ze kunnen het druk hebben, waardoor jouw zaak niet genoeg aandacht krijgt
 • Je kan iemand toegeschreven kijken die nog niet zoveel ervaring hebt. 

 

Voor al uw jurische vragen kan je terecht bij lvh-adcoaten. Zij zijn een uitstekend advocatenkantoor in Rotterdam.  Ze kunnen je helpen met uiteindelopende vragen over bijvoorbeeld het hoger beroep, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
Bron: Advocaat Rotterdam

Wat als je relatie niet meer is zoals het was?

“Want verliefd zijn is veel leuker, en makkelijker dan…”. Verliefd zijn is het mooiste wat er is! Je loopt met je hoofd in de wolken en je partner kan helemaal niks fout doen. Helaas lukt het vaak niet om dit gevoel de hele relatie vast te houden. Op een gegeven moment veranderd verliefdheid nou eenmaal in houden van. Ook heel mooi natuurlijk, maar wel een heel ander gevoel. In sommige gevallen vervaagt de verliefdheid helaas niet in houden van, maar naar een iets minder fijne situatie. Elke relatie heeft zijn dieptepunten, maar gelukkig hebben jullie zelf invloed over in hoeverre dit invloed heeft op jullie relatie! Lees hier enkele tips over hoe je met relatiestruggles om gaat. 

 

Wanneer kan je deze periode verwachten?

Er zijn nou eenmaal een aantal levensfasen waar je relatie best wel op de proef gesteld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de tijd als je net kinderen hebt en je met je partner nog moet uitvinden hoe je alles aan moet gaan pakken en wie wat gaan doen. Hier kunnen best wel wat irritaties opspelen die je relatie op de proef gaan stellen. Verder is een verhuizing ook een broeinest voor wat relatietesten. Hoe vaak hoor je wel niet dat huwelijken kapot zijn gegaan na het samen in elkaar zetten van een IKEA-kast? 

 

Gevoelens van onbegrip

Een van de vaakst voorkomende redenen waarom het soms wat minder kan gaan in relaties is dat je het gevoel hebt dat je partner je niet kan of niet wilt begrijpen. Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat je in een negatief patroon terecht komt waardoor je je alleen maar aan meer dingen van je partner gaat irriteren. Dit wil je natuurlijk ten allen tijde voorkomen, dus probeer hier oplossingsgericht naar te kijken. Ga bijvoorbeeld met elkaar in gesprek en kijk waar het steeds mis gaat tussen jullie. Het kan soms moeilijk zijn om dit gesprek met elkaar aan te gaan, vooral als je al een gevoel van onbegrip hebt, dus in deze situatie is het wellicht een goed idee om een relatiecoach in te schakelen. Deze relatiecoach kan met jullie in gesprek en objectief het probleem zoeken. 
Geïnteresseerd om eens het gesprek aan te gaan met een relatiecoach? Neem dan vrijblijvend contact op met Relatiehuis Rijnmond. De eerste stap naar een gezonde relatie!

Een Scheiding – alles en niks hierover

Rouwende na een mislukte huwelijk, rouwende wat je hebt verloren is een belangrijke stap in de overgang na een mislukte huwelijk. Dit houdt in dat je de hoop en dromen die je voor je toekomst hebt gehad gaat loslaten en met de lelijke delen van je huwelijk in de voorgrond komt. Door te werken aan de emotionele nasleep kunt u met succes beginnen om vooruit te kijken naar de toekomst. Hieronder vindt u over wat u moet regelen na of tijdens de scheiding en hoe u dit uiteindelijk het beste kan verwerken, lees dus gerust door!

 

Het proces van het huis

Het proces van het scheiden bij een koopwoning is altijd erg lastig, zodra je samen een huis hebt gekocht is alles gedeeld. Hierdoor moet dus na een echtscheiding alles verdeeld worden, dit gebeurd vaak onder het oog van een derde partij zodat het echt eerlijk verdeeld wordt. Omdat het huis dus ook van twee mensen is moet de waarde van het huis getaxeerd worden, en indien er een van de 2 blijft wonen zal hij/zij de andere moeten uitkopen. Het scheiden van de hypotheek gaat je of een hoop geld kosten, of je zal je huis moeten verkopen.  

Hoe moet ik nu verder?

Je vraagt je waarschijnlijk af over alle tranen die je hebt gehuild en of wat je tijdens je scheiding uit emotionele stress deed, normaal is. Het goede nieuws is dat wat je voelt deel uitmaakt van het proces van echtscheiding verdriet!  

Echtscheiding is de dood van een huwelijk en kan de geboorte van een nieuw leven. Om deze transitie te herdenken, zullen sommige mensen een echtscheidings partij gooien, compleet met alle fanfare van een bruiloft.

Een echtscheiding feest is een goede manier om in contact te blijven met vrienden en familie en door van deze mensen steun te krijgen in de moeilijke tijden van genezing. Het is ook een goede manier om opnieuw te leren genieten

 

Echtscheiding: welke stappen onderneem je?

Niemand zit te wachten op een echtscheiding en het is vanzelfsprekend een zeer emotionele periode waar je familie bij is betrokken. Om tips te willen hoe het snel en soepel kan verlopen zonder enige problemen, kun je dit artikel verder lezen.

Wat moet je allemaal regelen?

Het proces van een echtscheiding kan mentaal en fysiek slopend zijn en is natuurlijk niet zo afgerond omdat er zoveel bij komt kijken. Uiteraard is het nog gecompliceerder als er ook kinderen bij zijn betrokken. Een kind moet zich namelijk niet voelen alsof er een keuze gemaakt moet worden . Het eerste wat er gedaan kan worden is kiezen of u een echtscheidingsadvocaat inschakelt of een mediator voor de scheiding. Een advocaat kan u met zijn kennis en expertise verder helpen in het proces en adviseren over bepaalde juridische zaken zodat het soepel verloopt. Zij kunnen u onder andere helpen met het opstellen van een ouderschapsplan en ook met het verdelen van de inboedel en overige financiële zaken die erbij horen. Een mediator daarentegen kan u helpen met het maken van beslissingen die in het voordeel zijn voor beide partijen die betrokken zijn.

Wat is de uiteindelijke procedure?

Zoals eerder vermeld kan er een keuze gemaakt tussen een mediator en een advocaat om de procedure in gang te zetten. Een mediator luistert namelijk naar de belangen van beide partijen die in de scheiding betrokken zijn en kijkt vervolgens naar wat in het voordeel kan werken. Daarom wordt het ook aangeraden om eerst een mediator in te schakelen. Echter is het belangrijk om te weten dat een mediator het juridische gedeelte in de rechtbank niet kan uitvoeren, dit kan alleen gedaan worden door een advocaat. Deze kan overigens geregeld worden met behulp van de mediator. Vervolgens moeten er een aantal documenten, zoals een identiteitsbewijs en uittreksels, verstuurd worden naar de rechtbank. Maar kan het zo zijn dat er een aantal documenten die opgesteld zijn, ondertekend verstuurd moeten worden. Mochten beide partijen een overeenkomst bereikt hebben, dan is het niet nodig om naar de rechtbank te gaan. De rechter kan dan namelijk via een papieren zaak zijn beslissing naar voren brengen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het noodzakelijk dat beide partijen aanwezig zijn tijdens een zitting met hun advocaten. Uiteindelijk wordt er aan de hand van de zitting een besluit genomen door de rechter.

Overzicht van de drie echtscheidingsprocedures: voor- en nadelen

Ook bij scheidingen zijn er meerdere wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden. In dit artikel zullen we de drie opties die men heeft beschrijven met de voor- en de nadelen. Zodat u zelf een beslissing kunt maken welke manier het beste past bij uw situatie. Uiteraard wilt u zo goedkoop en met zo min mogelijke frictie scheiden. Geen rationeel mens wil te veel uitgeven aan legale kosten zoals advocaten. En tevens zit niemand met gezond verstand te wachten op een vechtscheiding. Enfin, de meest effectieve manier vinden op maat voor uw specifieke situatie daar gaat dit artikel over.

Laten we beginnen met het meest positieve geval. U en uw partner kunnen nog goed door 1 deur. Uw partner is redelijk en u kan het eens worden over belangrijke punten zoals onder meer: omgangsregeling kinderen (indien van toepassing), de boedelverdeling (huwelijkse voorwaarden ja of nee), alimentatieberekening (meer informatie). Indien dit het geval is kunt u opteren voor een gezamenlijk verzoek. Dit is de snelste en voordeligste manier van scheiden. Omdat men maar 1 advocaat in de arm hoeft te nemen, en men kan er dan voor kiezen om de advocaatkosten te delen. Enfin, tot omstreeks 2009 was het mogelijk een zogenaamde flitsscheiding. Dit was een manier om te scheiden, een shortcut als het ware, om te scheiden zonder tussenkomst rechter. Dit sneller pad is echter definitief afgesloten. Dus wanneer u de term flitsscheiding hoort, dan bedoelt men hier tegenwoordig mee gezamenlijk verzoek, omdat gezamenlijk verzoek op moment van schrijven de snelste methode van scheiden is.

Indien u en uw partner het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken. Of u kunt elkaar niet luchten of zien. In dit geval is gezamenlijk verzoek geen optie. Dan zijn er nog twee keuzes over namelijk mediation en eenzijdig verzoek. In dit geval indien men elkaar niet helemaal naar het leven staat en men nog open staat voor dialoog en discussie is mediation de beste optie. Een mediator heeft altijd als doel om naar een harmonieuze oplossing te streven en heeft de belangen van beide partijen in het achterhoofd. Omdat er geen rechter aan te pas komt bij mediation, worden veel kosten bespaard. De mediator doet geen bindende uitspraak. Maar er moet dus wel een wil zijn bij beide partijen om eruit te komen, om een oplossing te vinden die voor beiden acceptabel is.

Indien die bereidheid afwezig is dan resteert alleen nog eenzijdig verzoek, waarbij ieder een eigen advocaat in de arm neemt, en er dus een hoop getouwtrek zal volgen. Om die reden is dit de minst geprefereerde manier indien men kosten en frictie wilt voorkomen zoveel mogelijk.

Help jezelf en je kind!

Een scheiding is voor ieder gezin heftig, elk gezinslid moet wennen aan de nieuwe situatie. Vooral jij en je ex-partner kunnen een hoop te verduren hebben gehad, waarin veel emoties zijn losgekomen. Het zou zo maar kunnen dat je onbewust wat steekjes laat vallen in de opvoeding, want soms heb je al genoeg aan jezelf. Het is belangrijk dat je zoon of dochter goed blijft presteren op school, dit creëert immers een gezonde dosis zelfvertrouwen bij je kind.

Denk in oplossingen

Huiswerkinstituut Amsterdam is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen op de basisschool tot aan de examentrainingen van de middelbare school. Bijles Amsterdam biedt de mogelijkheid aan veel ouders om hun kind te ondersteunen in deze lastige tijd. Als je na een lange dag werken thuiskomt en je hoofd er momenteel niet helemaal erbij is, hoef jij je geen zorgen te maken over de schoolprestaties van je kinderen. Dit instituut biedt namelijk individuele lessen aan, waardoor er meer focus gaat naar je zoon of dochter. Tegenwoordig zijn veel klassen overvol en zijn kinderen hier de dupe van. Soms kan een klein beetje bijscholing al een groot verschil maken in resultaten.

Betrokken

Hoe fijn is het dus als je een beetje zorg uit handen kan geven in deze moeilijke fase in het leven? De begeleiding is erg betrokken met de leerlingen en maakt een verslag uit wat uiteindelijk bij jou terecht komt. Is je zoon of dochter in een rebelse fase terecht gekomen en spijbelt hij/zij veel? Maak je geen zorgen, want dan worden jij en je ex-partner op de hoogte gebracht!