Category Archives: Uncategorized

Wat is een nalatenschap?

Een nalatenschap is een term die wordt gebruikt om het eigendom en de bezittingen van een overleden persoon aan te duiden. Wanneer iemand overlijdt, wordt n nalatenschap via een gerechtelijke procedure verdeeld onder de erfgenamen van de overledene. Dit kan een ingewikkeld proces zijn, en het is belangrijk dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. In dit artikel zullen we bespreken wat een nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden.

Onroerende en roerende goederen

Een nalatenschap bestaat uit zowel onroerende als roerende goederen. Onroerend goed omvat grond, gebouwen en inrichting. Tot de persoonlijke bezittingen behoren geld, aandelen, obligaties, sieraden, meubelen en auto’s. De waarde van een nalatenschap wordt bepaald door de activa, passiva en schulden.

Erfgenamen

Wanneer iemand overlijdt, doorloopt het nalatenschap een proces dat het testament heet. Successie is de wettelijke procedure voor de verdeling van de bezittingen van een overleden persoon onder zijn erfgenamen. Dit wordt ook wel gezien als de afwikkeling van het nalatenschap. De rechtbank benoemt een beheerder om toezicht te houden op de afwikkeling van het nalatenschap.

De beheerder verzamelt de bezittingen van het nalatenschap en betaalt eventuele schulden of belastingen die de overledene verschuldigd is. Zodra alle schulden zijn betaald, verdeelt de beheerder de overblijvende bezittingen onder de erfgenamen volgens het testament of volgens de wetten van de staat als er geen testament is.

Verdeling van het nalatenschap

Als er geen testament is, wordt het alles verdeeld volgens de staatswet. De echtgenoot en kinderen van de overledene erven doorgaans als eersten de goederen van het nalatenschap. Als er geen echtegenoot/echtgenote of kinderen zijn, gaat het nalatenschap naar de ouders van de overledene. Als er geen ouders meer in leven zijn, wordt het nalatenschap verdeeld onder de broers en zussen. Andere familieleden kunnen recht hebben op een deel van het nalatenschap als er geen overlevende echtgenoten, kinderen, ouders of broers of zussen zijn.

De verdeling van een nalatenschap kan een ingewikkeld proces zijn. Het is belangrijk is dat een ervaren advocaat u hierbij helpt. Het erfrecht is complex, neem daarom vooral een kijkje op https://www.westlandpartners.nl/ om te kijken wat er allemaal onder het erfrecht valt.

In dit artikel hebben wij besproken wat het nalatenschap is en wat ermee gebeurt na iemands overlijden. Daarnaast is ook kort de erfopvolging en het intestaat besproken.

Benieuwd met welke zaken een mediator kan helpen? Wij hebben het antwoord!

Een mediator Almere kan je helpen bij een scheiding of een groot conflict. Sommige zaken zijn lastig zelf op te lossen. Een mediator kan een uitkomst zijn om regelingen te treffen bij scheidingen en onderling afspraken te maken bij scheidingen. De mediator Utrecht dient echter als rol van bemiddelaar op zich te nemen. De partijen blijven baas over de beslissingen en kiezen uiteindelijk wat het beste bij hen past. Tijdens een procedure zoals scheiding worden er gesprekken tussen alle betrokken partijen vormgegeven met een passende gespreksstructuur waardoor de kans op conflicten wordt verkleint. De partijen leren vanuit meerdere perspectieven naar een oplossing te zoeken. Mediation kan goed uitkomen als ieder van jullie op zoek is naar een win win situatie waarbij er zo min mogelijk nadelen worden gevormd door onderling duidelijke afspraken te maken.

Echtscheidingsbemiddeling

Op een fijnere manier scheiden doe je met mediator Utrecht. Er worden zowel met de partners als kinderen onderling gesprekken gepland. Een scheiding wordt met mediation dus een stuk overzichtelijker. Tevens is mediation goedkoper dan een advocaat. Hier kun je tevens ook rechtsbijstand bij aanvragen als je over een laag inkomen beschikt. De mediator stelt een soort overeenkomst op waarin afspraken worden nagelopen. Dit kunnen middelen, geld en omgangsregelingen met de kinderen betreffen. Ook eventuele partner en kinderalimentatie die de partner moet betalen wordt besproken. Van heftige emoties die bij een scheiding komen kijken leert de mediator om logisch te denken over de belangen van beide partijen. Na een scheiding is het soms erg zoeken hoe alles verder moet. Ook zeker omdat een groot deel van het gezamenlijk inkomen wegvalt. Schulden en bezittingen worden verdeeld en vastgelegd in een afsprakenplan. Dit hangt uiteraard af of men in gemeenschap van goederen is getrouwd of dat er huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld.

Intake en alles in kaart brengen

Tijdens een intake gesprek brengt de mediator de achtergrond in kaart van alle betrokkenen en kan hierop inspelen tijdens het bemiddelingsproces. Een intake gesprek maakt ruimte om problemen en conflicten te bespreken en in kaart te brengen. Hoe beter de problemen zijn geformuleerd, hoe sneller en effectiever de mediator kan bemiddelen. Het is van belang een oplossing te vinden waar alle betrokkenen blij van worden, vaak is het lastig. De conflicten worden minder als de partijen goed met elkaar communiceren en elkaars frustraties en zorgen openlijk naar elkaar uitspreken. Er wordt op deze manier een goede vorm van samenwerken bereikt.

 

Denken in oplossingen en afspraken vastleggen

Alle vormen die een mediator toepast zijn effectief, overzichtelijk en oplossingsgericht handelen. Het belang van oplossingen is dat beide partijen ook iets in deze oplossingen kunnen zien. Het tegemoet komen van je partner en andersom staat hierbij centraal. Indien jullie akkoord gaan met een middenweg, dus een goede oplossing wordt deze vastgelegd in een zogeheten vaststellingsovereenkomst. Tevens kan de mediator alle papieren van de scheiding doorsturen naar de rechtbank waarbij de rechter binnen een redelijk termijn de uitspraak doet over de scheiding.

Waarom een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering kan vele voordelen hebben te opzichte van een juridisch adviseur. In dit artikel beschrijven we een aantal voordelen en nadelen over het hebben van zo’n verzekering. Voor veel mensen is het een dure grap, maar wanneer je het nodig heb, kan het erg in jouw voordeel werken. 

Voordelen

  • De jaarpremie heb je snel terugverdiend wanneer jij een advocaat nodig hebt. Daarom kiezen mensen er toch voor om deze premie maandelijks te betalen
  • De dekking geldt voor al je gezinsleden, dus iedereen kan er uiteindelijk profijt van hebben.
  • Je kan je polis op maat maken, zodat de polis daadwerkelijk helemaal bij u situatie past
  • Je hebt geen onzekerheid, dat als je een keer een advocaat nodig hebt, je niet voor onvoorziene kosten komt te staan

Nadelen

  • je mag niet je eigen advocaat kiezen. Je krijgt er vaak een toegewezen die beschikbaar is.
  • Je betaald waarschijnlijk jarenlange premie, zonder dat je in een geschil terecht komt. Dit is natuurlijk wel snel terug te verdienen wanneer dat daadwerkelijk gebeurt. 
  • Ze kunnen het druk hebben, waardoor jouw zaak niet genoeg aandacht krijgt
  • Je kan iemand toegeschreven kijken die nog niet zoveel ervaring hebt. 

 

Voor al uw jurische vragen kan je terecht bij lvh-adcoaten. Zij zijn een uitstekend advocatenkantoor in Rotterdam.  Ze kunnen je helpen met uiteindelopende vragen over bijvoorbeeld het hoger beroep, ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
Bron: Advocaat Rotterdam

Overzicht van de drie echtscheidingsprocedures: voor- en nadelen

Ook bij scheidingen zijn er meerdere wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden. In dit artikel zullen we de drie opties die men heeft beschrijven met de voor- en de nadelen. Zodat u zelf een beslissing kunt maken welke manier het beste past bij uw situatie. Uiteraard wilt u zo goedkoop en met zo min mogelijke frictie scheiden. Geen rationeel mens wil te veel uitgeven aan legale kosten zoals advocaten. En tevens zit niemand met gezond verstand te wachten op een vechtscheiding. Enfin, de meest effectieve manier vinden op maat voor uw specifieke situatie daar gaat dit artikel over.

Laten we beginnen met het meest positieve geval. U en uw partner kunnen nog goed door 1 deur. Uw partner is redelijk en u kan het eens worden over belangrijke punten zoals onder meer: omgangsregeling kinderen (indien van toepassing), de boedelverdeling (huwelijkse voorwaarden ja of nee), alimentatieberekening (meer informatie). Indien dit het geval is kunt u opteren voor een gezamenlijk verzoek. Dit is de snelste en voordeligste manier van scheiden. Omdat men maar 1 advocaat in de arm hoeft te nemen, en men kan er dan voor kiezen om de advocaatkosten te delen. Enfin, tot omstreeks 2009 was het mogelijk een zogenaamde flitsscheiding. Dit was een manier om te scheiden, een shortcut als het ware, om te scheiden zonder tussenkomst rechter. Dit sneller pad is echter definitief afgesloten. Dus wanneer u de term flitsscheiding hoort, dan bedoelt men hier tegenwoordig mee gezamenlijk verzoek, omdat gezamenlijk verzoek op moment van schrijven de snelste methode van scheiden is.

Indien u en uw partner het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken. Of u kunt elkaar niet luchten of zien. In dit geval is gezamenlijk verzoek geen optie. Dan zijn er nog twee keuzes over namelijk mediation en eenzijdig verzoek. In dit geval indien men elkaar niet helemaal naar het leven staat en men nog open staat voor dialoog en discussie is mediation de beste optie. Een mediator heeft altijd als doel om naar een harmonieuze oplossing te streven en heeft de belangen van beide partijen in het achterhoofd. Omdat er geen rechter aan te pas komt bij mediation, worden veel kosten bespaard. De mediator doet geen bindende uitspraak. Maar er moet dus wel een wil zijn bij beide partijen om eruit te komen, om een oplossing te vinden die voor beiden acceptabel is.

Indien die bereidheid afwezig is dan resteert alleen nog eenzijdig verzoek, waarbij ieder een eigen advocaat in de arm neemt, en er dus een hoop getouwtrek zal volgen. Om die reden is dit de minst geprefereerde manier indien men kosten en frictie wilt voorkomen zoveel mogelijk.

Help jezelf en je kind!

Een scheiding is voor ieder gezin heftig, elk gezinslid moet wennen aan de nieuwe situatie. Vooral jij en je ex-partner kunnen een hoop te verduren hebben gehad, waarin veel emoties zijn losgekomen. Het zou zo maar kunnen dat je onbewust wat steekjes laat vallen in de opvoeding, want soms heb je al genoeg aan jezelf. Het is belangrijk dat je zoon of dochter goed blijft presteren op school, dit creëert immers een gezonde dosis zelfvertrouwen bij je kind.

Denk in oplossingen

Huiswerkinstituut Amsterdam is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen op de basisschool tot aan de examentrainingen van de middelbare school. Bijles Amsterdam biedt de mogelijkheid aan veel ouders om hun kind te ondersteunen in deze lastige tijd. Als je na een lange dag werken thuiskomt en je hoofd er momenteel niet helemaal erbij is, hoef jij je geen zorgen te maken over de schoolprestaties van je kinderen. Dit instituut biedt namelijk individuele lessen aan, waardoor er meer focus gaat naar je zoon of dochter. Tegenwoordig zijn veel klassen overvol en zijn kinderen hier de dupe van. Soms kan een klein beetje bijscholing al een groot verschil maken in resultaten.

Betrokken

Hoe fijn is het dus als je een beetje zorg uit handen kan geven in deze moeilijke fase in het leven? De begeleiding is erg betrokken met de leerlingen en maakt een verslag uit wat uiteindelijk bij jou terecht komt. Is je zoon of dochter in een rebelse fase terecht gekomen en spijbelt hij/zij veel? Maak je geen zorgen, want dan worden jij en je ex-partner op de hoogte gebracht!

Tips voor een scheiding met kinderen

Een scheiding is voor je kinderen minstens net zo vervelend als voor jou en je partner. Kinderen hebben er niet voor gekozen, en kunnen soms moeite hebben met de scheiding. Daarom is het belangrijk om altijd te handelen in het belang van je kind. Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de scheiding iets minder moeilijk te maken voor je kind. In deze blog geven we je een aantal tips.

Vertellen over de scheiding

Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je je kind vertelt dat jullie gaan scheiden. Doe dit het liefst met beide ouders en met alle kinderen tegelijk. Benadruk dat de scheiding absoluut niet de schuld van de kinderen is. Ook is het belangrijk om duidelijk te maken dat jullie allebei nog van de kinderen blijven houden en dat de kinderen ook van beide ouders mogen blijven houden. Waarschijnlijk zal je kind een heleboel vragen hebben. Beantwoord deze allemaal rustig totdat alles duidelijk is. Breng bovendien mensen in de omgeving van het kind op de hoogte van de scheiding. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan ouders van vriendjes of de leraar op school. Zo kunnen ook zij rekening houden met de scheiding.

Neutraal communiceren

Het is altijd belangrijk om neutraal te blijven communiceren met je ex-partner. Zoek andere momenten om zaken te bespreken dan tijdens het brengen en halen van je kind. Bel elkaar eens of spreek een keer af op een neutrale plek. Zo hoeft je kind niet bij dit overleg te zijn. En stuur je af en toe een mail? Denk er dan goed over na wat je stuurt en probeer dit zo neutraal mogelijk te doen. Zorg ervoor dat je geen geëmotioneerde e-mails stuurt die je kind misschien wel kan lezen als hij of zij de computer aanzet. Mediation kan erbij helpen om neutraal te blijven communiceren met je partner. Een mediator kan je namelijk helpen om geschillen op te lossen op een manier die voor beiden partijen voordelen kan hebben. Zo wordt het makkelijker om na de scheiding nog samen door een deur te kunnen. Voor scheidingsbemiddeling in Roosendaal kun je bijvoorbeeld terecht bij Meesters in Mediation.

Luister actief

Om te weten wat er omgaat in het hoofd van je kind, moet je actief luisteren. Als je kind vertelt over een leuke gebeurtenis bij je ex-partner, reageer dan niet direct oordelend. Probeer geïnteresseerd te zijn en zeker niet verdrietig of negatief te reageren. Zo krijg je kind namelijk het gevoel dat hij of zij hier in de toekomst niet meer over kan praten. Ook kun je praten over gevoelens van je kind, zoals verdriet, angst of boosheid. Je kind mag de andere ouder ook best missen. En praat je kind graag met iemand anders, zoals een opa of oma? Dan mag dat natuurlijk ook.

Stel je kind gerust

Kinderen hebben vaak veel zorgen bij een scheiding. Dit kan bijvoorbeeld angst zijn voor te weinig geld, maar ook een gebrek aan veiligheidsgevoel bij de moeder. Stel je kunt dus gerust over dit soort zaken.

Een nieuwe woning zoeken na een echtscheiding.

Tijdens het proces van een echtscheiding staat er veel op je te wachten. Meestal is het niet wenselijk om nog veel langer bij elkaar in een huis te wonen. Dit kan namelijk veel irritaties en onbegrip opleveren wat de situatie alleen nog maar erger kan maken. Een van de partners zal dus op zoek moeten gaan naar een nieuw onderdak. Het advies is om zo snel mogelijk nadat je besloten hebt om te gaan scheiden een andere woonruimte te vinden. In dit artikel geven we inzicht over het vinden van een nieuwe woonruimte en proberen we je een beeld te geven waar je rekening mee moet houden.

Waarom gescheiden wonen?

Elke situatie is anders natuurlijk, maar de meeste echtscheidingsprocedures hebben gemeen dat er spanning is tussen de twee partners. Wanneer je samen in een huis woont kunnen kleine irritaties grote gevolgen hebben. Je hebt te maken met emotionele stress waardoor jij of je partner dingen kunnen doen waar je later spijt van krijgt. In de meeste situaties is het daarom beter om een andere woning te zoeken nadat de echtscheiding bekend is geworden. Op deze manier voorkom je dat spanningen uitlopen in een vechtscheiding, waar uiteindelijk niemand beter van wordt – helemaal je kinderen niet mocht je deze hebben.

 

Wat kun je doen om een nieuwe woning te vinden?

Om zo snel mogelijk een nieuwe woning te vinden kun je verschillende dingen doen. Zo is het geen gek idee om je bij een woningbouwvereniging in te schrijven. Daarnaast moet je samen met je partner besluiten hoe er voor de kinderen gezorgd gaat worden. Indien de kinderen ook bij jou gaan overnachten, is het slim om voor een woning met meerdere kamers te kiezen. Ook zal je moeten nadenken of het kopen of het huren van een woning in het financiële plaatje past. Door eerst een woning te huren geef je jezelf meer tijd om een nieuwe koopwoning te vinden, mocht dat uiteindelijk je doel zijn. Als je eenmaal een nieuwe woning gevonden hebt, heb je wellicht ook hulp bij verhuizen nodig.  

Ik kan geen huis vinden. Wat nu?

Afhankelijk van de omstandigheden kan het soms lastig zijn om een nieuw huis te vinden. Soms wordt dan besloten om toch maar bij elkaar in een huis te blijven woning. Dit is niet altijd even slim, zeker niet wanneer de spanningen tussen jou en je partner hoog liggen. Kijk in dit geval naar de opties om een kamer te huren, of onderdak te vinden bij familie of vrienden of een vakantiewoning te huren op een recreatiepark.

Echtscheiding. Wat van gevolgen heeft het voor mijn bedrijf?

Tijdens een echtscheiding komt er veel op je af. Er zijn veel dingen die geregeld moet worden, zeker wanneer een van de partners een ondernemer is. In dit artikel kijken we naar de rechten van een ondernemer en waar je op moet letten bij de verdeling. Zo zal je er alles aan moeten doen om een kennisachterstand te voorkomen en dien je rekening te houden met het betalen van alimentatie. Lees snel verder wat een echtscheiding nog meer teweeg brengt.

Voorkom een kennisachterstand

Voordat je de echtscheiding officieel maakt is het belangrijk dat je weet wat je te wachten staat. Zeker wanneer je een ondernemer bent zijn er veel haken en ogen waar je rekening mee moet houden. Eventueel is het slim om je accountant te vragen naar eventuele financiële gevolgen voor je bedrijf. Een accountant weet hoe je bedrijf ervoor staat en kan een betere inschatting maken wat een echtscheiding met zich teweeg brengt. Daarbij is het geen slecht idee om een fiscalist in te schakelen voor je onderneming. Een accountant kan je alles vertellen over de nummers en geldzaken, maar een fiscalist heeft een beter overzicht van de Nederlandse wet waar je mee te maken hebt. Het is niet verplicht om deskundig advies in te schakelen, maar het wordt wel aangeraden.

Hoe zit het met alimentatie?

Bij een echtscheiding zal degene die het meest verdient een compensatie moeten betalen voor zijn of haar ex-partner en de kinderen. De hoogte van de alimentatie hangt van verschillende factoren af, waaronder de duur van het huwelijk. Wat veel mensen niet weten is dat de waarde van je onderneming ook een bepalende factor is bij het vaststellen van het alimentatiebedrag. Hoe lager de waarde, hoe lager de alimentatie zal uitvallen. Eventueel kan het interessant zijn om de alimentatie in een keer af te kopen. Wanneer je in de problemen komt met je (ex-)partner over de alimentatie, wat helaas veel gebruikt, loopt het bestaansrecht van je onderneming in gevaar. Kijk dus altijd uit wat je doet.  

Valt mijn onderneming in gemeenschap van goederen?

Het antwoord van deze vraag hangt af van hoe je getrouwd bent. Wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, heeft je partner recht op de helft van de waarde van de onderneming. Ben je met voorwaarden getrouwd dan hangt het allemaal van de gemaakte afspraken af en de naleving ervan.

 

Fiscaal advies bij een echtscheiding

Een echtscheiding heeft veel impact op je directe gezin, je partner en jezelf. Het kan veel stress opleveren door verdriet, maar ook door praktische dingen die geregeld moeten worden. Om een echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen kan het slim zijn om een deskundige in te schakelen die je helpt met het maken van afspraken tussen jou en je partner en financiële begeleiding geeft. Aangezien een echtscheiding ook een emotionele lading met zich meebrengt, liggen het maken van verkeerde keuzes op de loer. Hoe zorg je ervoor dat een echtscheiding in goede banen wordt geleid?

Waar moet je rekening mee houden

Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden, waardoor een echtscheiding vaak veel stress oplevert. Ondanks dat de band met je partner op het spel staat is het belangrijk om begrip voor elkaar te tonen en bepaalde afspraken te maken. Tijdens de echtscheiding dien je rekening te houden met het volgende: een echtscheiding kan invloed hebben op de hypotheekrenteaftrek en dat het recht op een hypotheekrenteaftrek helemaal of gedeeltelijk verloren kan gaan wanneer er afspraken worden gemaakt over de rente en de aflossing van de eigenwoningschuld. Heb je een eigen onderneming dan kan een scheiding de onderneming in gevaar brengen. Ook loop je grote financiële risico’s wanneer blijkt dat je het opgebouwde pensioen in een BV moet delen met je (ex)partner. Er zijn veel dingen die je zelf niet altijd kan weten, waardoor het gebruikelijk is om fiscaal advies bij scheiding aan te vragen.

Financiële gevolgen echtscheiding

Afhankelijk van de contracten die voor het huwelijk zijn opgesteld kan een echtscheiding veel financiële gevolgen hebben. Driekwart van de getrouwde mensen zijn getrouwd met gemeenschap van goederen. Alles wat je in dit geval hebt, wordt door tweeën gedeeld. Je zult dan per item moeten beslissen wie wat krijgt. Dit kan heel lastig zijn, zeker wanneer je met ruzie uit elkaar gaat. Daarbij zal je goed moeten kijken naar niet-tastbare bezittingen, zoals een pensioen. Heb je tijdens het huwelijk een pensioen opgebouwd dan zal je deze door tweeën moeten delen. Het is belangrijk dat je binnen twee jaar na het huwelijk formulieren bij je pensioenfonds in te dienen. Doe je dit niet dan zal je alles zelf moeten regelen. Daarbij komt het voor dat de meestverdienende ex-partner geld moet betalen aan de ander. Kom je hier samen niet uit dan bepaald de rechter wat eerlijkheid is. Ook kan het zijn dat je alimentatie moet betalen voor de kinderen die je samen ter wereld hebt gebracht. Heb je een eigen bedrijf? Vraag aan je accountant wat van financiële gevolgen de echtscheiding voor je bedrijf kan hebben.

Een goede woonverzekering is een must!

Tot in tegenstelling met andere landen zijn we in Nederland goed verzekerd. Sommige mensen zullen zelfs beweren dat we oververzekerd zijn. In dit artikel vertellen we jou meer over een woonverzekering, waarom het slim is om deze af te sluiten en hoe je de beste woonverzekering kunt vinden. Lees snel verder en wij vertellen jou meer over het afsluiten van een woonverzekering.

Waarom een woonverzekering noodzakelijk bent

In Nederland is een woonverzekering niet verplicht, maar toch vinden wij deze verzekering absoluut noodzakelijk. Nadat je een nieuw huis hebt gekocht ga je deze ongetwijfeld mooi inrichten en ben je veel geld aan de inrichting kwijt. Na een inbraak, waterschade of brandschade kunnen alle spullen die je in huis hebt staan ineens verdwenen zijn. Dan zie je al jouw investeringen in rook opgaan.

Dat is niet wat je wilt en daarom is het slim om een woonverzekering af te sluiten. Met een woonverzekering ben je verzekerd tegen schade aan alle spullen die je in jouw hebt staan ontstaan door water, brand of inbraak. Ook wanneer de spullen gesloten worden, ben je verzekerd.

Hoe vind je de juiste verzekeraar?

Er zijn ontzettend veel verzekeraars op de markt die een woonverzekering aanbieden. Het kan best lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Waar let je nu precies op? Allereerst moet je goed kijken naar wat je verzekerd wilt hebben, hoeveel geld dit waard is en wat voor jou de grootste risico’s zijn. Heb je bijvoorbeeld een rieten dak, dan zal je hier bij je keuze rekening mee moeten houden aangezien deze brandgevoelig zijn. Elke verzekeraar heeft ook weer verschillende pakketten waar je uit kunt kiezen. Wanneer je zelf geen zin hebt om onderzoek te doen kun je verschillende verzekeraars om advies vragen en de uitkomst hiervan met elkaar vergelijken.

De prijs speelt natuurlijk ook een rol. Maar overdrijf niet. Een paar euro per maand maakt onderaan de streep weinig verschil, maar dit kan wel zo zijn met de voorwaarden, waardoor je voor grote verrassingen kan komen te staan. En dat is hem die paar euro niet waard.

Lees de voorwaarden goed door

Een tip die we jou meegeven is om niet de eerste beste woonverzekering af te sluiten, maar in plaats hiervan goed na te denken. Wanneer je op zoek gaat naar de juiste woonverzekering kom je erachter dat de keuze reuze is. Elke verzekering heeft andere voorwaarden en om verrassingen te voorkomen doe je er goed aan deze voorwaarden goed door te lezen, voordat je een definitieve keuze maakt.