Overzicht van de drie echtscheidingsprocedures: voor- en nadelen

Ook bij scheidingen zijn er meerdere wegen die naar het spreekwoordelijke Rome leiden. In dit artikel zullen we de drie opties die men heeft beschrijven met de voor- en de nadelen. Zodat u zelf een beslissing kunt maken welke manier het beste past bij uw situatie. Uiteraard wilt u zo goedkoop en met zo min mogelijke frictie scheiden. Geen rationeel mens wil te veel uitgeven aan legale kosten zoals advocaten. En tevens zit niemand met gezond verstand te wachten op een vechtscheiding. Enfin, de meest effectieve manier vinden op maat voor uw specifieke situatie daar gaat dit artikel over.

Laten we beginnen met het meest positieve geval. U en uw partner kunnen nog goed door 1 deur. Uw partner is redelijk en u kan het eens worden over belangrijke punten zoals onder meer: omgangsregeling kinderen (indien van toepassing), de boedelverdeling (huwelijkse voorwaarden ja of nee), alimentatieberekening (meer informatie). Indien dit het geval is kunt u opteren voor een gezamenlijk verzoek. Dit is de snelste en voordeligste manier van scheiden. Omdat men maar 1 advocaat in de arm hoeft te nemen, en men kan er dan voor kiezen om de advocaatkosten te delen. Enfin, tot omstreeks 2009 was het mogelijk een zogenaamde flitsscheiding. Dit was een manier om te scheiden, een shortcut als het ware, om te scheiden zonder tussenkomst rechter. Dit sneller pad is echter definitief afgesloten. Dus wanneer u de term flitsscheiding hoort, dan bedoelt men hier tegenwoordig mee gezamenlijk verzoek, omdat gezamenlijk verzoek op moment van schrijven de snelste methode van scheiden is.

Indien u en uw partner het niet eens kunnen worden over bepaalde zaken. Of u kunt elkaar niet luchten of zien. In dit geval is gezamenlijk verzoek geen optie. Dan zijn er nog twee keuzes over namelijk mediation en eenzijdig verzoek. In dit geval indien men elkaar niet helemaal naar het leven staat en men nog open staat voor dialoog en discussie is mediation de beste optie. Een mediator heeft altijd als doel om naar een harmonieuze oplossing te streven en heeft de belangen van beide partijen in het achterhoofd. Omdat er geen rechter aan te pas komt bij mediation, worden veel kosten bespaard. De mediator doet geen bindende uitspraak. Maar er moet dus wel een wil zijn bij beide partijen om eruit te komen, om een oplossing te vinden die voor beiden acceptabel is.

Indien die bereidheid afwezig is dan resteert alleen nog eenzijdig verzoek, waarbij ieder een eigen advocaat in de arm neemt, en er dus een hoop getouwtrek zal volgen. Om die reden is dit de minst geprefereerde manier indien men kosten en frictie wilt voorkomen zoveel mogelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *