De Advocaat van nu

Een advocaat is iemand die anderen raad geeft en helpt als het gaat om juridische zaken. Een advocaat wordt je niet zomaar, hier gaat een hele opleiding aan vooraf. Een advocaat moet ook aan verschillende basiswaarden voldoen om zich op deze manier te kunnen onderscheiden van andere juristen, deze basiswaarden zijn in 2012 vastgelegd. Een cliënt wordt vaak eerlijk behandeld, dit komt doordat advocaten onafhankelijk te werk gaan en dus niet worden beïnvloed door de overheid, justitie of politie. Een advocaat mag niet partijdig zijn en moet alleen zijn cliënt helpen en ondersteunen.

Een advocaat moet veel kennis hebben over het vak en over de rechtsgebieden waarin de advocaat is gespecialiseerd. Ieder jaar moet een advocaat zich opnieuw laten bijscholen, dit gaat doormiddel van cursussen die ze moeten volgen om zo meer kennis op te doen. Het is ook belangrijk dat een advocaat er goed en netjes uit ziet, hiervoor zijn dan ook gedragsregels opgesteld in de advocatenwet waar ze zich aan moeten houden. Een van de belangrijkste basiswaarden waar een advocaat aan moet voldoen is dat hij betrouwbaar is en dat de cliënt op hem kan vertrouwen, dit heet ook wel een beroepsgeheim.

Verschillende rechtsgebieden

Er zijn verschillende rechtsgebieden waar een advocaat zich in kan specialiseren, de ene heeft er wat meer dan de ander, maar dat maakt de advocaat of het advocatenkantoor niet minder. Zo heb je bijvoorbeeld, civiel recht, goederenrecht, huurrecht, letselschade, strafrecht en meer. Al deze rechtsgebieden verschillen van elkaar en een advocaat moet een diploma hebben voor een bepaald rechtsgebied hebben om ermee te mogen werken en om op dat gebied cliënten te kunnen helpen. Advocaten hebben dus meestal verschillende expertises.

Familierecht

Familierecht is ook een van de rechtsgebieden waar een advocaat zich in kan specialiseren. Het familierecht gaat vooral om personen die een bepaalde verhouding met elkaar hebben, zoals partnerschap, huwelijk, adoptie of afstamming. Onder het familierecht vallen ook alle zaken die komen kijken bij een echtscheiding, bijvoorbeeld afspraken over de financiële uitkering die na een echtscheiding verstrekt wordt, ook wel de alimentatie genoemd. Als dit niet zoals de regels gebeurt kan er onenigheid ontstaan of zelf een ruzie, dan kan er een advocaat worden ingeschakeld die helpt in deze situatie en alles op de juiste manier laat lopen.

Bron: https://www.expertadvocaten.nl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *