Bij co-ouderschap ook recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting

Na een aantal voorwaarden scheiding komt het vaak voor dat er afspraken worden gemaakt inzake de kinderen over co-ouderschap. Beide ouders nemen dan een evenredig deel van de opvoeding op zich. De kinderen wonen dan zowel bij de moeder als bij de vader. De regels die gelden voor inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn dan meestal van toepassing. Hierdoor ontstaat mogelijk recht op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tot 1 januari 2015 kon je als alleenstaande ouder met een kind jonger dan 12 jaar ook nog recht hebben op alleenstaande-ouderkorting. Maar deze regeling is door het kabinet Rutte geschrapt. Wat overblijft is een kleine stijging van het kindgebonden budget en natuurlijk de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat het recht op deze korting ontstaat. Waarbij het overigens niet uitmaakt of het een eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind betreft.

Als belangrijkste voorwaarde geldt dat het kind 12 jaar of jonger moet zijn. Kinderen boven deze leeftijdsgrens tellen dus niet mee voor deze korting. Daarnaast dient het kind te staan ingeschreven op het adres van de ouder die de korting aanvraagt. Als voorwaarde geldt tevens dat u alleenstaand bent en betaald werk heeft. Heeft u een fiscaal partner en verdient u minder dan deze fiscale partner is het toch nog mogelijk om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te ontvangen.

Nu ontstaat er een probleem waarbij beide ouders het kind of de kinderen voor 50/50% in huis nemen. De basisregistratie van de gemeente kan namelijk maar één adres kwijt als woonadres. Hierdoor wordt dus door één ouder niet voldaan aan de voorwaarde dat het kind of de kinderen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Wanneer echter blijkt dat er duidelijk sprake is van co-ouderschap waarbij beide ouders evenveel taken op zich nemen ontstaat het recht voor hen beiden op deze korting. Hieronder kunt u zien hoeveel deze korting over 2017 bedraagt. Het zou zonde zijn als u deze korting laat lopen.

€ 4.895 Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.043.
€ 4.895 € 33.065 € 1.043 + 6,159% x (arbeidsinkomen – € 4.895)
€ 33.065 € 2.778

Bron: Belastingdienst.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *