Author Archives: admin

Een goede woonverzekering is een must!

Tot in tegenstelling met andere landen zijn we in Nederland goed verzekerd. Sommige mensen zullen zelfs beweren dat we oververzekerd zijn. In dit artikel vertellen we jou meer over een woonverzekering, waarom het slim is om deze af te sluiten en hoe je de beste woonverzekering kunt vinden. Lees snel verder en wij vertellen jou meer over het afsluiten van een woonverzekering.

Waarom een woonverzekering noodzakelijk bent

In Nederland is een woonverzekering niet verplicht, maar toch vinden wij deze verzekering absoluut noodzakelijk. Nadat je een nieuw huis hebt gekocht ga je deze ongetwijfeld mooi inrichten en ben je veel geld aan de inrichting kwijt. Na een inbraak, waterschade of brandschade kunnen alle spullen die je in huis hebt staan ineens verdwenen zijn. Dan zie je al jouw investeringen in rook opgaan.

Dat is niet wat je wilt en daarom is het slim om een woonverzekering af te sluiten. Met een woonverzekering ben je verzekerd tegen schade aan alle spullen die je in jouw hebt staan ontstaan door water, brand of inbraak. Ook wanneer de spullen gesloten worden, ben je verzekerd.

Hoe vind je de juiste verzekeraar?

Er zijn ontzettend veel verzekeraars op de markt die een woonverzekering aanbieden. Het kan best lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Waar let je nu precies op? Allereerst moet je goed kijken naar wat je verzekerd wilt hebben, hoeveel geld dit waard is en wat voor jou de grootste risico’s zijn. Heb je bijvoorbeeld een rieten dak, dan zal je hier bij je keuze rekening mee moeten houden aangezien deze brandgevoelig zijn. Elke verzekeraar heeft ook weer verschillende pakketten waar je uit kunt kiezen. Wanneer je zelf geen zin hebt om onderzoek te doen kun je verschillende verzekeraars om advies vragen en de uitkomst hiervan met elkaar vergelijken.

De prijs speelt natuurlijk ook een rol. Maar overdrijf niet. Een paar euro per maand maakt onderaan de streep weinig verschil, maar dit kan wel zo zijn met de voorwaarden, waardoor je voor grote verrassingen kan komen te staan. En dat is hem die paar euro niet waard.

Lees de voorwaarden goed door

Een tip die we jou meegeven is om niet de eerste beste woonverzekering af te sluiten, maar in plaats hiervan goed na te denken. Wanneer je op zoek gaat naar de juiste woonverzekering kom je erachter dat de keuze reuze is. Elke verzekering heeft andere voorwaarden en om verrassingen te voorkomen doe je er goed aan deze voorwaarden goed door te lezen, voordat je een definitieve keuze maakt.

 

Scheiding

Notaris nodig bij een scheiding?

U gaat scheiden vanwege een gestrand huwelijk er zal dan in deze emotionele periode veel geregeld moeten worden. Een hoop mensen hebben geen enkel idee wat ze hiervoor allemaal moeten regelen. Het is duidelijk dat er in financieel oogpunt een hoop geregeld en vastgelegd moet gaan worden. Zo zullen bijvoorbeeld de gemeenschappelijk goederen verdeeld moeten gaan worden. Voor een aantal van deze goederen geldt dat deze zelf verdeeld kunnen worden. U kunt hier denken aan de inboedel en auto’s. Waarschijnlijk zult u vanuit de directe omgeving veel steun en goed bedoelde adviezen krijgen. Maar naast de diverse zakelijk aspecten die komen kijken bij een scheiding spelen emoties vaak ook een grote rol. Het wordt dan lastig om helder naar deze aspecten te blijven kijken. Het is dan verstandig om de scheiding te laten begeleiden door een deskundige zoals de echtscheidingsnotaris. Deze is onpartijdig en kan daardoor goed omgaan met de emoties rondom een scheiding en is opgeleid om de zakelijke aspecten goed te regelen.

Rol van de notaris bij een scheiding

Een echtscheidingsnotaris is gespecialiseerd in het geven van adviezen aan mensen die besloten hebben om te gaan scheiden. Zo kan de notaris u helpen voor het vinden van ene passende oplossing die passend is bij uw situatie maar die ook in lijn is met de daarvoor geldende regels. Hij kan u begeleiding tijdens uw scheiding bij de regelingen van alle praktische en juridische zaken. Over de omgangsregelingen met de kinderen kan hij jullie ook adviseren. Zo kan hij hulp bieden bij de opstelling van het ouderschapsplan. Verder zal hij ook de verdere zakelijke afhandeling van de scheiding regelen zoals bijvoorbeeld de hypotheek aanpassen en het huis verdelen. Volgends de wet is er zelfs een bemiddeling van de notaris noodzakelijk voor de verdeling van bepaalde zaken. Dit heeft onder andere betrekking op onroerende goederen en aandelen. Er zal dan een akte van verdeling vereist zijn die door een notaris opgesteld dient te worden. Daarnaast worden conflicten en verwarring voorkomen wanneer alles goed vastgelegd wordt.

Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden dan is een van de belangrijkste aspecten die geregeld moet worden de zorgen voor de kinderen. De afspraken die hierover gemaakt worden zullen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan dient samen opgesteld worden voor uw minderjarige kinderen. Dit bevat afspraken over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Dit is wettelijk verplicht van geregistreerde en gehuwde ouders. Dit is ook van toepassing voor ouders die samenwonen en gezamenlijk gezag hebben. Daarnaast wordt ook aanbevolen om andere afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan. Denk hierbij aan wat voor u als ouders belangrijk is in de opvoeding, de invulling over straffen en bepaalde huisregels. Ook kan erin opgenomen worden hoe het contact moeten lopen met de beide families. Een element van het ouderschapsplan is ook de omgangsregeling of de zorgregeling. Wanneer ouders gezamenlijk gezag hebben over de kinderen wordt er een zorgregeling afgesproken. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt over de verdeling van de opvoedingstaken en zorgtaken.

Zakelijke afhandeling

Een scheiding kan ook tot gevolgen leiden wanneer u een onderneming heeft. Er komt dan ook een hoop kijken bij de zakelijke afhandeling van een scheiding. Het is meestal lastig voor beide partners om tot een passende oplossing te komen als het gaat over de verdeling van het zakelijke vermogen. Zo zal er bijvoorbeeld overeenstemming bereikt moeten worden over de waarde die het bedrijf heeft, het verdelen van het pensioen en wie de onderneming overneemt. Het is daarom hierbij ook verstandig om een gespecialiseerd persoon in te schakelen zodat de bedrijfsbelangen nagestreefd worden. Op deze manier zal er met een onafhankelijke blik gelegen worden uw onderneming en scheiding.

 

 

Belangrijke beslissingen rondom het scheiden

De periode van het begin tot eind in het scheidingsproces zijn waarschijnlijk een van de meest moeilijke en emotionele momenten van je leven. Verdrietig of woedend gaan de meeste mensen uit elkaar en besluiten zij een ander pad te bewandelen. Na al die jaren van liefde is het einde definitief in zicht gekomen. Naast dat je plannen maakt voor het bewandelen van een nieuwe weg, moet het wettelijk ook allemaal geregeld zijn rondom de scheiding. Dit kan een lang proces worden, maar als de partners beide meewerken zal het sneller gaan dan je denkt. Beide kanten willen het in de meeste gevallen achter zich laten en verder gaan met de toekomst, hier komen belangrijke beslissingen bij kijken. In dit artikel meer informatie rondom het proces van een echtscheiding.

DE EERSTE STAPPEN
Het is uiterst belangrijk om de scheiding goed te bespreken met je partner om het proces zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Probeer op een juiste manier met elkaar om te gaan en met elkaar te communiceren. Zodra je beide de tijd hebt kunnen nemen om in alle rust over de situatie na te denken is het tijd om een advocaat of mediator te zoeken. De juiste hulp wordt bepaald aan de hand van de situatie waarin jullie getrouwd zijn en hoe de financiële situatie eruitziet. Als bemiddelaar zijnde is het belangrijk hier inzicht in te krijgen. Ik zoek een advocaat aan de hand van deze situaties. Een advocaat dat gespecialiseerd is in familierecht is hierbij noodzakelijk en deze persoon zal je begeleiden tijdens het gehele proces.

EEN ECHTSCHEIDING AANVRAGEN
De manier waarop het in de wet beschreven staat is dat partners alleen kunnen scheiden als het huwelijk duurzaam ontwricht is. Dat houdt in dat de relatie zo erg is verstoord, dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar samen te blijven. Een echtscheiding wordt altijd aangevraagd bij de rechter. Mocht je nog niet de juiste advocaat hebben gevonden, kijk dan eens rond op het internet naar een scheidingsadvocaat. In de meeste gevallen is dit de persoon die de scheiding aanvraagt. Nadat er plannen zijn gemaakt over de financiële situatie en verdeling en afspraken over de kinderen is het tijd om definitief naar de rechter te stappen om de scheiding definitief te maken.

Scheiding

Bij co-ouderschap ook recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting

Na een aantal voorwaarden scheiding komt het vaak voor dat er afspraken worden gemaakt inzake de kinderen over co-ouderschap. Beide ouders nemen dan een evenredig deel van de opvoeding op zich. De kinderen wonen dan zowel bij de moeder als bij de vader. De regels die gelden voor inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn dan meestal van toepassing. Hierdoor ontstaat mogelijk recht op deze inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Tot 1 januari 2015 kon je als alleenstaande ouder met een kind jonger dan 12 jaar ook nog recht hebben op alleenstaande-ouderkorting. Maar deze regeling is door het kabinet Rutte geschrapt. Wat overblijft is een kleine stijging van het kindgebonden budget en natuurlijk de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat het recht op deze korting ontstaat. Waarbij het overigens niet uitmaakt of het een eigen kind, stiefkind, pleegkind of adoptiekind betreft.

Als belangrijkste voorwaarde geldt dat het kind 12 jaar of jonger moet zijn. Kinderen boven deze leeftijdsgrens tellen dus niet mee voor deze korting. Daarnaast dient het kind te staan ingeschreven op het adres van de ouder die de korting aanvraagt. Als voorwaarde geldt tevens dat u alleenstaand bent en betaald werk heeft. Heeft u een fiscaal partner en verdient u minder dan deze fiscale partner is het toch nog mogelijk om de inkomensafhankelijke combinatiekorting te ontvangen.

Nu ontstaat er een probleem waarbij beide ouders het kind of de kinderen voor 50/50% in huis nemen. De basisregistratie van de gemeente kan namelijk maar één adres kwijt als woonadres. Hierdoor wordt dus door één ouder niet voldaan aan de voorwaarde dat het kind of de kinderen op hetzelfde adres staan ingeschreven. Wanneer echter blijkt dat er duidelijk sprake is van co-ouderschap waarbij beide ouders evenveel taken op zich nemen ontstaat het recht voor hen beiden op deze korting. Hieronder kunt u zien hoeveel deze korting over 2017 bedraagt. Het zou zonde zijn als u deze korting laat lopen.

€ 4.895 Geen. Krijgt u zelfstandigenaftrek? Dan € 1.043.
€ 4.895 € 33.065 € 1.043 + 6,159% x (arbeidsinkomen – € 4.895)
€ 33.065 € 2.778

Bron: Belastingdienst.nl

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Op het eerste gezicht lijkt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de ideale oplossing voor de invulling van een arbeidsrelatie waarvan de verlenging (nog) niet zeker is. Bijvoorbeeld om eerst eens de kat uit de boom te kijken. Een arbeidscontract kan voor een welomschreven beperkte tijdsduur worden gesloten, zoals een aantal maanden. Het kan echter ook worden gesloten voor de duur van een project of de duur van de afwezigheid van de werknemer die wordt vervangen. Voorwaarde is steeds dat het aflopen ervan niet door partijen zelf tussentijds kan worden beïnvloed.

Let op dat het proeftijdbeding op straffe van nietigheid schriftelijk moet zijn aangegaan en nooit langer dan een maand mag zijn bij een arbeidsovereenkomst van minder dan twee jaar. Een andere valkuil is de stilzwijgende verlenging na het aflopen ervan, waardoor dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven gelden en opzeggen lastiger kan worden. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt in ieder geval van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien verlenging plaatsvindt na het verstrijken van een periode van drie jaren of zodra gedurende die periode de arbeidsovereenkomst al dan niet stilzwijgend voor de vierde keer is verlengd. Ten slotte wordt vaak vergeten dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd als dit niet van tevoren uitdrukkelijk overeen is gekomen.

Het arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is bij uitstek de plek om op het eerste oog onschuldige huisregels in vast te leggen. Denk aan de wijze waarop verlofdagen worden vastgesteld. Het wettelijke uitgangspunt is dat u als werkgever aan het opnamevoorstel van de werknemer bent gebonden indien u bij vergissing niet tijdig daarop reageert. In het arbeidsregelement kunt u van dit systeem afwijken door voorafgaande toestemming verplicht te stellen. Denk ook aan de autoregeling indien u aan uw werknemer als deel van de arbeidsbeloning een auto van de zaak ter beschikking heeft gesteld. Het ontbreken van een dergelijke regeling en het doorlopen van de kosten hiervan laten zich vooral voelen indien uw werknemer voor langere tijd uitvalt, bijvoorbeeld bij ziekte of een arbeidsconflict. Vergeet tot slot niet in uw arbeidsovereenkomsten het arbeidsreglement integraal van toepassing te verklaren.

Arbeidsovereenkomsten die voorzien zijn van alle mogelijke toeters en bellen en ook nog eens voldoen aan de wet zijn een geschenk voor alle betrokkenen, te weten werkgever, werknemer, advocaten en rechters. Niet alleen schept het voor de contractspartijen helderheid. Ook bent u dan beter voorbereid als het dan toch onverhoopt komt tot een arbeidsrechtelijk conflict. U vergroot daarmee aanzienlijk de kans dat u daaruit met zo weinig mogelijk kleerscheuren tevoorschijn komt. Een goed doortimmerd pakket van tevoren overeengekomen arbeidsrechtelijke voorwaarden zal zich met andere woorden gegarandeerd terugverdienen.

Processen begeleiden binnen een organisatie

Vooral bij uitbreidingen en nieuwe onderdelen in de onderneming is het niet altijd mogelijk de juiste expertise en vooral de juiste ervaring te vinden binnen het bedrijf zelf.


Maar een nieuwe persoon om een bepaald proces te begeleiden, daar kunnen ook nadelen aan verbonden zijn.

Het inbrengen van een procesbegeleider door Adinterim-Wbo.nl voor bijvoorbeeld het construeren en in gebruik nemen van een nieuwe Productiestraat. Een belangrijke factor bij de overwegingen een procesbegeleider binnen te brengen is de ervaring. Wanneer de markt vraagt om nieuwe producten en het bedrijf heeft het kapitaal voor de aankoop van de benodigde machines, dan is daarmee de eerste stap genomen. Maar de ervaring met het nieuwe product is natuurlijk niet aanwezig. Dat kunt u op twee manieren oplossen. Speel het spel zoals het binnenkomt en doe de ervaring op met vallen en opstaan, of huur de ervaring in.

Een procesbegeleider krijgt per definitie een tijdelijke aanstelling of heeft een projectcontract.
Hoewel de functionaris een leidinggevende rol zal spelen hoeft niemand bang te zijn zijn positie, opgebouwd door de jaren heen, te verliezen. De procesbegeleider doet zijn werk, bouwt de machines en apparaten op tot een productielijn en leert uw eigen medewerkers er mee om te gaan. Daarbij komen ook de meer belangrijke aspecten voor de markt aan bod, zoals kwaliteitscontrole en het laag houden van productiekosten.
Wanneer de procesbegeleider en zijn opdrachtgever, het bedrijf, het met elkaar eens kunnen worden over een tijdslimiet op de aanstelling, hoeft dat geen probleem te zijn.

Wat wel een probleem kan zijn is een concurrentiebeding. Bij de zoektocht naar een goede procesbegeleider in het voorbeeldgeval, is uw keuze beperkt. U hebt iemand nodig die de kennis en ervaring heeft in het omgaan met de bedoelde machines, maar die persoon heeft die ervaring opgedaan bij een ander bedrijf of bij andere bedrijven, uw toekomstige concurrenten. De procesbegeleider moet ook na het vervullen van zijn overeenkomst bij u weer aan de slag, en wel bij een mogelijk, toekomstige concurrent!

Een verbod om te gaan werken bij een concurrent, die u missiën wel af kunt dwingen bij werknemers en zelfs bij voormalige werknemers is in dit geval onmogelijk. Het is juist die ervaring die de procesbegeleider nodig heeft om zijn werk te kunnen doen.
Daarom is het heel erg belangrijk goede afspraken te maken met de persoon in kwestie, of met zijn onderneming.


In de meeste gevallen zal een procesbegeleider een gespecialiseerde zelfstandig ondernemer zijn die al eerder met die riemen geroeid heeft.
Hij zal dan beschikken over de juiste overeenkomsten en contracten, en in goed overleg moet duidelijk worden welke daarvan voor u het beste past.

Mocht u te maken hebben met een vakman die net voor zichzelf begint, schakel dan gerust een advocaat in, gespecialiseerd in het arbeidsrecht, die u kan helpen de juiste overeenkomst op te stellen.

Vergeet daarbij niet de voordelen van deze investeringen.
U kunt met een goede procesbegeleiding sneller het productieproces op gang helpen en sneller producten maken van een betere kwaliteit. De onkosten kunnen dus sneller terugverdiend worden. Stel gerust een goede procesbegeleider aan, wanneer dat nodig is, maar doe het wel in overleg en onder de juiste voorwaarden.

 

Door het dal

 

Soms zie je het allemaal even niet meer zitten. Alles wat je probeert lijkt te mislukken, het zit tegen. Iedereen heeft dit soort momenten. Ook al lijkt het misschien voor jou alsof het bij andere altijd op rolletjes loopt. Het is de kunst om positief om te gaan met tegenslagen. Des te sneller kruip je weer uit het dal en zie je door de bomen het bos weer.

Tegenslagen positief benaderen

Tja das makkelijker gezegd dan gedaan zal je nu denken! En ja daar heb je gelijk in. Je zult er iets voor moeten doen. Als je blijft denken, ik kan het niet, het zal me toch niet lukken en voor mij is dit niet weggelegd dan gaat het zeker niet lukken! Start met positief denken! Het gaat misschien nu even niet lekker maar jij hebt de kracht om dat te veranderen. Alleen jij kunt jouw eigen situatie veranderen, niemand anders zal dat doen voor jou!

Problemen maken je sterker

Problemen zijn niet fijn! Hou in je achterhoofd dat als je ze doorstaat, je ze oplost door aan je “problemen” te werken… Je steeds sterker wordt! Het is een harde leerweg maar zeker ook een goede!

Belangrijke dingen in het leven

Misschien weet je precies waarvan of van wie je last hebt op dit moment, het kan ook zijn dat je dat niet precies weet. Denk eens na over wat nou echt belangrijk is in jouw leven. Wie zijn de personen om wie je geeft, wat vind je van jezelf, ben je tevreden en gelukkig met wat je doet? Wat wil je veranderen om gelukkiger te leven?

Hulp is dichtbij

Jij bent degene die verantwoordelijkheid moet nemen voor veranderingen in jouw leven. Alleen jij kan dit aanpakken en ermee starten. Echter zal je grotere veranderingen met behulp van anderen makkelijker bereiken. Vraag daarom ook om hulp! Je kunt hulp vragen bij vrienden, bij een hulpgroep, bij een psycholoog maar je kunt ook een cursus volgen!

Een cursus waardoor jij persoonlijk groeit!

Of je nou last hebt van stress of weinig zelfvertrouwen… Moeite hebt met relaties of wat anderen over jouw denken…. Voor ieder gevoel of angst is een cursus. Wil je meer weten over deze thuis cursussen? Kijk dan eens op: E-cursus voor persoonlijke groei

Advocaat in Almere voor scheidingen

Stel: U dacht de vrouw van uw leven te ontmoeten maar na enkele maanden loopt het huwelijk stuk, hoe lost u dit nu op?

Bij Advocatenkantoor Advocaat-Almere.com kunt u terecht voor allerlei juridische zaken. Advocaat Almere is bevoegd om diensten te verlenen rondom meerdere zaken, hieronder vallen ook werkzaamheden als scheidingsbemiddelaar. Hierbij worden scheidingen zo goed mogelijk opgelost.

Dit juridisch bureau blinkt uit omdat het meerdere voordelen aanbied, zoals een laagdrempelig ontvangst, u betaald namelijk niets voor het eerste adviesgesprek. Advocaat Almere is zeer doelgericht, deskundig en is altijd bereikbaar tijdens kantooruren. Het is hiermee dus ook zeker geen wonder dat het bureau door velen aan wordt bevolen in de juridische wereld.

Advocaat Almere ligt in het centrum van Almere in Flevoland. Het is gelegen in het prachtige WTC gebouw van het centrum waar u de gehele stad in al haar schoonheid kunt bekijken vanaf de bovenste verdieping. Bent u hier al bekend mee? Zo niet kunt u ook een tour krijgen door het geweldige gebouw door een van de medewerkers.

De firma Advocaat Almere staat altijd paraat voor elk soort scheidingsbemiddeling, ze kunnen u helpen om de gevallen voor beide partijen zo goed mogelijk op te lossen. Zodat er niemand met enige slechte gevoelens van de bemiddeling weg loopt en het positief wordt afgesloten. Hiervan hebben niet alleen beide partijen profijt van, ook derden zoals kinderen, huisdieren en eigendom worden op deze wijze zo positief mogelijk in het geheel verwerkt met al met al positieve einden.

Het kan zijn dat u bezig bent met het overwegen van een scheiding of dat u dit al door hebt gezet, in beide gevallen kunt u bij Advocaat Almere terecht voor al uw vragen en bemiddeling. Er komt bij een scheiding veel aan tafel, zo moet er worden gekeken naar de echtscheiding in het geheel, de verdeling van eigendom. In bepaalde gevallen kan het ook zijn dat een ouderschapsplan en alimentatie van toe passing zijn, hier moet dus ook nog aan worden gedacht.

Mede door ervaring in verschillende andere velden zoals Uitkeringen, WW, DUO en Bijstand kan Advocaat Almere zichzelf specialist noemen in deze en meerdere aspecten van de juridische wereld. Dankzij ervaring in deze andere velden kan Advocaat Almere meerdere vaardigheden toepassen en u optimaal helpen bij het bemiddelen van uw scheiding.

U kunt voor al deze zaken, en meer terecht bij Advocaat Almere, wacht dus niet langer dan u al doet en neem contact op.

Wat doet een familierecht advocaat?

Een familierecht advocaat is een expert in het familierecht. Familierecht bestaat uit onderwerpen als echtscheiding, alimentatie, kinderen, verdelen van goederen. Als u zoekt naar een expert van familierecht advocaat alkmaar, dan bent u bij De Bie Advocaten aan het juiste adres. Hieronder zullen de verschillende onderwerpen worden toegelicht.

Echtscheiding

Een echtscheiding is nooit een vooropgesteld plan. Het breken van een relatie neemt daarom ook gevolgen met zich mee die in soms in harmonie en soms niet in harmonie geregeld moeten worden. In beide gevallen kan een echtscheidingsadvocaat helpen. Zo’n scheidingsadvocaat kunt u in het begin proces (zoals een scheiding aanvragen), als in een later proces helpen. In een later proces kunnen onderwerpen als alimentatie, opstellen van een ouderschapsplan, opstellen van een convenant en wellicht onderhandelingen met de wederpartij aan bod komen.

Alimentatie

Een advocaat familierecht helpt ook bij het berekenen of bijvoorbeeld wijzigen van de alimentatie. Misschien betaald u momenteel te veel en wilt u dit laten checken of u wilt een eerste aanvraag doen. Wij van De Bie Advocaten hebben de kennis en expertise waarde we u kunnen helpen.

Kinderen

Het kind staat bij ons altijd voorop. Wij helpen bij gezagsproblemen, opzetten van een ouderschapsplan of het wijzigen van de zorgregeling. Naast deze zaken kunt u ook bij ons terecht voor het vaststellen van vaderschap of het optreden als bijzondere curator.

Verdelen

De advocaat echtscheiding helpt u ook wanneer u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden en u gaat scheiden. Na de scheiding moet er veel geregeld en verdeeld worden. In deze situatie moet er strikt naar de wet en de fiscus gekeken worden, om niet achteraf voor verassingen komen te staan.
Bij deze zaken kan het juridisch loket alkmaar helpen. Het is raadzaam om een specialist in te schakelen, om het beste resultaat te ondervinden. De familierecht advocaat alkmaar is zo’n specialist. U kunt vrijblijvend contact met ons zoeken, waarna u al binnen een dag persoonlijk antwoord krijgt (zelfs in het weekend!).

9 tips voor wanneer je uit elkaar gaat

Dat er bij een scheiding veel op je af komt, moge duidelijk zijn. Vaak breekt er een chaotische periode aan waarbij er veel geregeld gaat moeten worden. Ook wanneer je ‘goed’ uit elkaar gaat.  Met deze 9 tips word je hopelijk enigszins geholpen .

Scheiden kun je niet alleen

Verzamel vertrouwelingen om je heen, die je door deze periode heen helpen. Dat kunnen professionals zijn, maar ook familieleden/vrienden op wie je kunt vertrouwen. Zij zijn er voor raad en daad. Denk goed na over wie je bij je scheiding wilt betrekken.

Gezond leven

Zorg er bijvoorbeeld voor dat je aan lichaamsbeweging doet. Houd je zelf voor dat je alle problemen kunt oplossen. Anderen voor jou konden dat immers ook. Als je daar behoefte aan hebt zoek je hiervoor hulp.

Vertel het de kinderen

Vertel de kinderen samen dat jullie uit elkaar gaan. Vertel dat jullie altijd hun ouders zullen blijven. En hoe jullie de zorg voor hen voorlopig zullen regelen. Oudere kinderen kun je verwijzen naar de website van Villa Pinedo.

Werkgever moet het ook weten

Vertel ook je werkgever en je collega’s dat je in scheiding bent. Maak afspraken hoe je je werk zo goed mogelijk kunt blijven doen.

Duidelijke financiële afspraken

Maak voorlopige, maar duidelijke afspraken hoe jullie de financiën regelen. Houd er rekening mee dat je de komende tijd niet alleen je eigen uitgaven hebt, maar ook (nog) gezamenlijke uitgaven. Spreek een budget af dat je voorlopig beschikbaar hebt voor je levensonderhoud.

Woonregeling

Spreek met je a.s. ex af wie er voorlopig in jullie huis mag wonen. Maak –als dat mogelijk is- afspraken hoe lang deze regeling duurt. Beide partijen moeten op voorhand duidelijk hebben wie waar blijft wonen en wat dit financieel voor gevolgen heeft.

Samenlevingsafspraken

Heb je huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract: zoek ze op en bekijk wat jullie destijds hebben afgesproken. Deze voorwaarden zullen uiteraard gaan veranderen. Zorg van te voren dat je precies weet wat er ooit afgesproken is en wat er nu gaat veranderen.

Professionals

Zoek een advocaat/mediator, die je kan helpen om (zoveel mogelijk samen) met je ex definitieve afspraken te maken over jullie scheiding. Vraag of je vertrouwelingen een goede advocaat/mediator weten, maar bel zelf ook wat rond. Jij moet vertrouwen hebben in je adviseur. Een mediator biedt meestal emotionele begeleiding bij de onderhandelingen terwijl een advocaat meer juridisch gericht is. Op de website van de vFAS vind je ervaren familierechtadvocaten zoals Van der Loeff Advocaten. Een Mediator kan je vinden bij Mediator-zoeken.nl.

Testament

Bekijk je testament: heb je reden om een nieuwe afspraak bij de notaris te maken?  Een verandering in je leefsituatie kan vaak een wijziging je een testament met zich meebrengen.

 

Hopelijk kan je met deze tips jouw scheiding enigszins soepeler laten verlopen.